Programmawet zorgt voor moeilijkheden

BRUSSEL (belga/tijd) - De Kamer heeft gisteren het wetsontwerp op de diergeneeskunde goedgekeurd. Dit zorgde voor communautaire spanningen. In kommissie waren een aantal amendementen, Nederlandstaligen tegen Franstaligen, verworpen. Voor meer moeilijkheden zorgde echter de behandeling van de programmawet. De liberalen voerden een procedureslag met als resultaat dat het parlement vandaag opnieuw mag vergaderen. Het belangrijkste ontwerp dat gisteren op de tafel van de kamerleden lag, was het fiskaal hoofdstuk van de programmawet. Dit ontwerp voert de beslissingen uit die bij de begrotingskontrole in februari werden genomen. Daarnaast bevat het ontwerp ook bepalingen over de herkapitalizering van Sabena en het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet (CBHK).