Advertentie
Advertentie

Progressieve frontvorming wacht nog steeds op ACW

(tijd) - In elk model over progressieve frontvorming blijft het ACW een cruciale rol spelen. Dat blijkt uit het temanummer over politieke herverkaveling van het socialistisch tijdschrift 'Samenleving en Politiek'. De auteur gaat er daarbij vanuit dat het ACW niet zal bewegen zolang de CVP in de Vlaamse politiek een onaantastbare positie inneemt. Alle hoop is dan ook gesteld op de volgende parlementsverkiezingen.Politieke herverkaveling blijft de geesten beroeren. In een temanummer over politieke herverkaveling zet Paul Zeeuwts de diverse modellen eens op een rijtje. Daarbij vertrekt hij van de nieuwe 'kulturele' breuklijn van VUB-professor Mark Elchardus waarbij 'rechtse waarden' zoals individualisme, autoritarisme, etnocentrisme, politiek cynisme en materialisme staan tegenover 'linkse' klemtonen op solidariteit, verdraagzaamheid, geloof in de demokratie en post-materialisme. Het is deze nieuwe breuklijn die volgens Elchardus aan de basis ligt van de huidige politieke herverkaveling.