Progressieven blijven dromen van rechtse partij

(tijd) - Hier te lande bestaat geen centrumrechtse of conservatieve partij, zoals de VVD of de CDU, die de spreekbuis vormt van de behoudsgezinde burger. (...) Als de CVP zichzelf en de democratie een dienst wil bewijzen, schuift ze een stuk op naar rechts. Aan het woord is geen recidiverende Johan Leman, wel VUB-politicoloog Patrick Stouthuysen. Hij maakt deze analyse in een artikel dat weken voor Lemans uitspraken geschreven werd. Maar het artikel werd pas onlangs gepubliceerd.