Advertentie
Advertentie

Project van ING moet Warschau gezellig maken

De gaten in de parkeerplaats naast het centraal station van Warschau worden iedere maand groter. Die worden niet meer gemaakt, lacht Jan van Hensbergen. Hij is directeur van ING Vastgoed Polen en verantwoordelijk voor het megaproject Zlote Tarasy dat op deze plaats moet verrijzen. Terwijl in het centrum de ene torenflat na de andere uit de grond wordt gestampt, wil ING iets anders: Hoogbouw is OK, maar het moet geen competitie onder torenbouwers worden. Als het aan Van Hensbergen ligt, wordt Warschau weer een gezellige stad. Op dit moment is de mijnbouwstad Katowice gezelliger dan Warschau. Warschau heeft als gevolg van de oorlog en de communistische wederopbouw geen echt stadshart. De meeste inwoners van Warschau wijen, gevraagd naar het centrum, gewoontegetrouw op de kruising van de twee belangrijkste verkeersaders van de stad, de Marszalkowska en de Jerozolimskie. Op deze drukke kruising is het niet aangenaam toeven. Dat geldt voor de hele vlakte rondom het cultuurpaleis. Een van de belangrijkste redenen is het gebrek aan expansiemogelijkheden in het centrum. Kleine winkeliers houden de beste plaatsen bezet, dankzij langlopende contracten die nog uit de communistische tijd stammen. De grote retailers en nieuwe winkelketens die sinds een jaar of vijf Polen als groeimarkt hebben ontdekt, zijn de stad ontvlucht naar de randgemeenten, waar reusachtige hypermarkten grote trekpleisters zijn geworden. Pogingen om het centrum zijn centrumfunctie terug te geven, zijn grotendeels gestrand. Enige jaren geleden wekte de herontwikkeling van de Nowy Swiat hooggespannen verwachtingen. Deze voorname, monumentale weg verbindt de oude stad van Warschau met de paleisparken in het zuiden van het centrum. Ideaal dus voor het winkelende publiek, dat met een uitstapje naar Nowy Swiat recreatie met inkopen kan combineren. De straat werd afgesloten voor het doorgaande verkeer, de gevels kregen een nieuw verfje en exclusieve winkels openden er hun deuren. De stormloop bleef echter uit bij gebrek aan grote publiekstrekkers. De Pool blijkt zich tien jaar na de val van het communisme nog altijd te laten leiden door een inhaalbehoefte volgens het principe hoe groter, hoe mooier. Het publiek gaf de voorkeur aan de hypermarkten buiten het centrum, waar gratis parkeerruimte in overvloed, een groeiend aantal boetiekjes, restaurants en zelfs megabioscopen voor een volledig dagje uit zorgen.In Polen worden veel monofunctionele ontwikkelingen opgezet op plekken waar ze makkelijk te realiseren zijn, vat Van Hensbergen de situatie samen. De Zlote Tarasy of de gouden terrassen, vernoemd naar de nabijgelegen Zlota-straat, is het eerste grote project in Warschau dat geen monofunctionele retailhal, kantoortoren of appartementenblok is, maar een geïntegreerd woon-, werk- en winkelgebied. Het combineren van deze functies compliceert de bouw en de vergunning, zeker als het geheel in het centrum van de stad moet verrijzen. Een investeringsproject in het stadshart is altijd moeilijk, geeft Van Hensbergen toe. In 1995 werd een begin gemaakt met het plan om hier 200.000 m2 woningen, winkels en kantoren te doen verrijzen. De investering zal ruim 350 miljoen euro bedragen. Eigenlijk had de bouw al moeten beginnen, maar voorlopig blijft de parkeerplaats nog in stand. Volgens de jongste, aangepaste planning moet de eerste spadesteek dit jaar in de grond. Dat het bewandelen van de moeilijkere weg langer duurt, is volgens Van Hensbergen geen ramp: We zijn als ING een langetermijninvesteerder en we richten ons op projecten met toegevoegde waarde.Een van de waardevolste aspecten van de Zloty Tarasy is het boven de grond halen van mensen en activiteiten. Nu speelt het leven in dit deel van het centrum zich af in de gangen onder en rond het centraal station. Tijdens het communisme golden voetgangertunnels als modern. Na de val van het communisme zijn de betonnen gangen enigszins opgevrolijkt met een keur aan boetiekjes. Boven de grond heeft de voetganger de weinig benijdenswaardige keuze tussen de met stalletjes gevulde vlakte in de schaduw van het cultuurpaleis en de grote verkeersaders waar het verkeer overheen raast. Mensen zijn gewend geraakt aan ondergronds leven, zegt Van Hensbergen, wij willen mensen weer boven de grond halen.Het nastreven van toegevoegde waarde heeft voor ING echter ook een zeer letterlijke betekenis. De gouden terrassen zijn in de eerste plaats een portfolio-investering van ING. De bankverzekeraar heeft Polen naast de Benelux tot zijn tweede thuismarkt gemaakt en daar hoort prestigieuze en rendabele nieuwbouw bij. Begin jaren negentig verrees aan het Driekruisenplein het Poolse hoofdkantoor van ING. Zelf bouwen heeft het voordeel dat je investeert in kwaliteit. Het is moeilijk een bestaand gebouw te vinden dat aan onze standaarden voldoet.Na de Zlote Tarasy richt ING-vastgoed zich op de rest van Polen. De focus ligt op Silezië. Het is onontgonnen terrein, omdat andere projectontwikkelaars het links hebben laten liggen, vanwege de grauwe kolen- en staalreputatie. Het is wel goed voor zon 4 miljoen mensen. Meer dan Warschau dus. Bovendien is het de thuisbasis van ING-dochter Bank Slaski, de Silezische bank.Voor Van Hensbergen staat echter het stedenbouwkundig aspect voorop en de veranderende mentaliteit die ermee gepaard gaat. Dit komt tot uitdrukking in de naamgeving. Tot voor kort heette het projet Zlota Centre. Te kil. Er zijn bovendien al zoveel centres. De nieuwe naam Zlote Tarasy, moet het andere karakter van het project beter weergeven. Van Hensbergen vergelijkt het met naar de stad gaan. Nu stappen de Polen in de auto en gaan inkopen doen bij de hypermarkt Auchan. Wij willen dat mensen niet gaan winkelen, maar naar een plek gaan waar een boel leuke dingen gebeuren. Je gaat naar het theater en je pikt een terrasje mee. EO