Advertentie
Advertentie

Projecten voor langdurig werklozen vechten voor voortbestaan

BRUSSEL (tijd) - Woensdag betoogden een paar honderd verantwoordelijken, begeleiders en cursisten van particuliere opleidings- en tewerkstellingsprojecten voor langdurig werklozen tegen de aangekondigde vermindering van de Europese steun. De pot van het Europees Sociaal Fonds slinkt volgend jaar tot 320 miljoen frank, 240 miljoen minder dan in 1995. Vlaams minister-president Luc van den Brande belooft 'constructief' te zoeken naar oplossingen.Om risicogroepen op de arbeidsmarkt opnieuw aan een job te helpen, ontstonden de voorbije jaren in Vlaanderen verschillende projecten gericht op langdurig en laaggeschoolde werkzoekenden. De initiatieven geven de werkloze de kans werkervaring op te doen of een opleiding te volgen, zodat hij zijn kansen op de arbeidsmarkt kan verhogen. Om een en ander te financieren, kunnen de projecten rekenen op financiële steun van het Vlaamse Gewest (Impulsfonds, Weerwerk), en op Europese subsidies. Het Europees Sociaal Fonds subsidieert tot 45 procent van de kosten.