Projecttypes die subsidie kunnen krijgen

De projecttypes worden jaarlijks geselecteerd uit de volgende reeks : . Onderzoeksproject: een project waarbij onderzoek wordt uitgevoerd naar preventiemaatregelen met betrekking tot vermindering van het ontstaan van afvalstoffen en emissies. . Actieplanning: een project waarbij concrete preventiemaatregelen worden gepland en uitgevoerd, die rechtstreeks een aantoonbare vermindering van afval en emissies verwezenlijken. . Proefproject: een project waarbij een nieuwe preventietechniek of -maatregel wordt uitgetest en geevalueerd. . Demonstratieproject: een project waarbij op zoek gegaan wordt naar een voorbeeld rond preventie van afval en emissies en dat in een tweede fase getoond wordt aan een relevante doelgroep. . Ervaringsuitwisseling: een project waarbij de mogelijkheid gecreeerd wordt om ervaringen uit te wisselen in het kader van preventie van afval en emissies. . Informatievoorziening en sensibilisering : een project waarbij een preventieboodschap gecommuniceerd wordt naar een al dan niet specifieke doelgroep. . Advisering: een project waarbij adviesverlening wordt georganiseerd voor een al dan niet specifieke doelgroep.