Prominvest trekt dividend op naar 35 fr.

(tijd) - Prominvest, de GBL-dochter met als specifieke opdracht de begeleiding van KMO's, legt dit jaar voor het eerst gekonsolideerde rekeningen voor. Om de vergelijkbaarheid van jaar tot jaar toe te laten heeft men ook pro forma gekonsolideerde gegevens berekend voor het boekjaar 1987. Uit die gekonsolideerde cijfers blijkt dat het aandeel van Prominvest in de gekonsolideerde winst van de groep 195,4 miljoen fr. bedraagt tegenover 177,6 miljoen een jaar eerder. Het aandeel van Prominvest in de gekonsolideerde eigen middelen van de groep beloopt 2.662,7 miljoen fr. tegenover 2.644,2 miljoen een jaar eerder.