Promotie en netwerken centrale pijlers exportbeleid

'Het Vlaamse exportbeleid moet steunen op exportpromotie en bedrijvennetwerken in het buitenland en exportpromotie en landennetwerken in Vlaanderen als onderdelen van de netwerkeconomie die wij voorstaan.' Dat stelt de Vereniging van Vlaamse Kamers voor Handel en Nijverheid in een pas gepubliceerd rapport. Volgens Karel Uyttersprot, voorzitter van de Commissie export van de Vereniging moet het Vlaamse exportbeleid in de eerste plaats de bedrijven ten goede komen, en zijn netwerkvorming en synergie van kennis en initiatieven het uitgangspunt van een nieuw beleid.De Vlaamse Kamers voor Handel en Nijverheid zien het exportbeleid duidelijk in matrixverband, zoals blijkt uit bijgaand schema. In het buitenland moeten bedrijvennetwerken, waarbij zowel kleine als grote ondernemingen zich groeperen rond een gemeenschappelijke behoefte of kenmerk, de export versterken. 'Het uitbouwen van een netwerk waarop bedrijven, overheid, en (inter)sectorale organisaties kunnen terugvallen is van bijzonder belang in onze netwerkeconomie', meent Karel Uyttersprot. 'De Vlaamse aanwezigheid in het buitenland in kaart brengen is dringend nodig en de tachtig Vlaamse economische vertegenwoordigers en handelssecretarissen in het buitenland kunnen op dit vlak een bijzondere rol vervullen.'