Promotor stelt nieuw projekt voor Alsembergse dorpskom voor

(tijd) - SGRA heeft een nieuw projekt voorgesteld voor de dorpskom van Alsemberg. Het projekt is duidelijk kleinschaliger dan hetgeen Alsemberg 2000 - dat dan ook heel wat kritiek te verduren had - eerder op het oog had. SGRA beoogt een kombinatie van woningen, winkeloppervlakte en groene zones, alles op mensenmaat, verzekert projekt manager B. Proot. In 1988 verwierf SGRA de meeste gebouwen op het Winderickxeiland in het centrum van Alsemberg. Op deze terreinen was men van plan een groot regionaal winkelcentrum op te trekken onder de benaming Alsemberg 2000. Het nieuwe shoppingcentrum zou onder meer een honderdtal nieuwe winkels, een hotel met veertig kamers en kantoren voor vrije beroepen en de dienstensektor omvatten. Bij het nieuwe complex, 28.500 m2 aan winkel-, opslag- en dienstruimten, hoorde ook een 5.000 m2 grote ondergrondse parkeergarage. Alles samen werd 24.000 m2 parkeerruimte gepland. Ook 7.200 m2 sociale woongelegenheid in de vorm van appartementen was in het plan opgenomen. Het projekt ondervond veel kritiek wegens zijn grootschaligheid en strandde uiteindelijk omdat het niet volledig in het gewestplan paste.