"Prospektus blijft fundamenteel bij emissie'

(tijd) - Wat is de rol van prospektussen nog? De jongste weken werd de funktie van het prospektus herhaaldelijk in vraag gesteld, want ofwel was het "onvolledig' (zoals LBC en Test Aankoop zegden over Cockerill Sambre), ofwel was het in heel geringe mate verspreid (2.500 prospektussen voor Acec). Rond de emissie van Cockerill Sambre kreeg de Bankkommissie bovendien het verwijt dat de aandeelhouders i.v.m. het voorkeurrecht werden "gerold'. Bankkommissie-voorzitter Duplat is het met die stelling niet eens.