Protect stapt op markt van ongevallenverzekeringen

(tijd) - Nicheverzekeraar Protect heeft in 1995 een premie-omzet geboekt van 172 miljoen frank, tegenover 151 miljoen in 1994. Dat is een groei van 21 miljoen of 14 procent. Protect, dat gespecialiseerd is in de verzekering van bouwrisico's en de beroepsaansprakelijkheid van architecten en raadgevend ingenieurs, biedt voor deze doelgroep sinds kort ook een ongevallenverzekering aan en een polis gewaarborgd inkomen door ziekte.In het marktsegment beroepsaansprakelijkheid van architecten en raadgevend ingenieurs neemt Protect de eerste plaats in, stelt gedelegeerd bestuurder ingenieur Ides Ramboer. De polis die Protect in 1991 voor dit risico op de markt bracht, was meteen ook het eerste produkt van de nieuwe maatschappij, die pas in 1990 werd opgericht. In 1994 nam Protect ook een participatie van 25 procent in de polis beroepsaansprakelijkheid architecten en raadgevend ingenieurs van AIM, een verzekeringsagentuur in Brussel, die eigendom is van de Duitse verzekeraar Colonia-Nordstern uit de Franse UAP-Groep. Die participatie was goed voor een premie-omzet van 30 miljoen frank, evenveel als in 1994. Zonder dit aandeel groeide de premie-omzet van Protect met 15 procent in 1995.