Protokols met fruittelers getekend

(tijd) - De nationale en de Vlaamse minister van tewerkstelling, Smet en Detiège, hebben gisteren elk een protokol getekend met de sociale partners uit de tuinbouw. De protokols vormen een aanvulling op de kollektieve arbeidsovereenkomst, die eergisteren werd bereikt. In de KAO wordt een minimumloon gegarandeerd, in de protokols beloven de overheden dat ze zullen zorgen voor voldoende personeel voor de tuinbouwers, meer bepaald seizoenarbeiders voor de fruittelers. De overheid zal onder meer begeleidingsmaatregelen nemen voor de aanwerving van risico-werklozen en migrantenjongeren. Smet zal de nationale regering voorstellen om de premie die werkgevers kunnen krijgen voor de tewerkstelling van migranten, aan te passen zodat ook fruittelers ervan kunnen profiteren. Enkel indien na al die maatregelen nog geen voldoende personeel wordt gevonden op de binnenlandse arbeidsmarkt, mogen de fruittelers kontingenten voor buitenlanders aanvragen.