Provinciale oplossing voor weekendhuisjes

(tijd) - Als het van de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening, Dirk van Mechelen (VLD), afhangt, worden de provincies ingeschakeld om oplossingen te vinden voor de weekendhuisjes. Zij moeten in hun provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUPs) bepalen welke weekendverblijven kunnen blijven bestaan en welke niet.Het gaat immers vaak om clusters van weekendverblijven die in verscheidende gemeenten liggen, luidt het op het kabinet van minister Van Mechelen. De minister wil volgende maand al uitpakken met een beleidsplan voor de duizenden weekendhuisjes waarvoor problemen bestaan.De Vlaamse gemeenten hadden eerder de opdracht gekregen tegen eind 2001 jaar een inventaris van de weekendverblijven op hun grondgebied op te maken, maar slechts enkele lokale besturen slaagden daarin. Minister Van Mechelen maande de gemeenten zopas aan daar alsnog werk van te maken. Meteen stelt de minister voor dat niet de gemeenten, zoals gepland, maar wel de provincies een oplossing aanreiken voor de weekendverblijven.De Vlaamse administratie werkt intussen regels uit, aan de hand waarvan de provincies kunnen bepalen welke weekendhuisjes permanent of alleen recreatief bewoond kunnen worden, en welke verblijven dan geregulariseerd of afgebroken dienen te worden. Volgens de RUG-kranten moeten eigenaars in het geval van een regularisatie een compensatie voor de meerwaarde van hun verblijf betalen. Dat geld wordt gebruikt voor sociale begeleidingsmaatregelen voor mensen die uit hun weekendhuisjes moeten verdwijnen. Nog volgens de RUG-kranten zijn speculanten al bezig met het opkopen van illegale weekendhuisjes.