Provinciale senatoren

(belga) - De Senaat keurde na de Kamer een wijziging aan de gewone wet op de staatshervorming goed. Hierdoor kunnen tot bij de volgende verkiezingen alsnog nieuwe provinciale senatoren de eed afleggen. Bij de staatshervorming was deze mogelijkheid niet voorzien. Dit vormde een probleem nadat een provinciale senator ontslag nam.