Provincialistisch

Is de Belgische banksektor gedoemd om in een provinciale afdeling te spelen? Die beklemmende vraag stelt zich met steeds meer nadruk. Onze banken hebben een kleine omvang en zwakke winstkapaciteiten, wat een Europese expansie bemoeilijkt. En het opkopen van kleine banken in het buitenland is niet meteen een doorbraak naar een sterke regionale vertegenwoordiging, zo blijkt.