Advertentie
Advertentie

Provincie Brabant eist aandacht voor Hageland

De bestendige deputatie van Brabant schaart zich achter de voorstellen van de GOM-Vlaams Brabant om de toekomstkansen van het Hageland te vrijwaren en te verbeteren. Het provinciebestuur zal er bij de Europese Kommissie, de minister van ekonomische zaken en de voorzitter van de Vlaamse regering op aandringen extra aandacht te hebben voor de problematiek van het Hageland.