Advertentie
Advertentie

Provincies krijgen nieuwe kans in "Vlaanderen-Europa 2002'

BRUSSEL (tijd) - De Vlaamse regering is klaar met de bijgestuurde versie van haar toekomstvisie "Vlaanderen-Europa 2002'. Het dokument werd gisteren overgemaakt aan de Vlaamse raad, die er na het paasreces een nieuw debat zal aan wijden. Meest opvallende bijsturing is dat de provincies een nieuwe kans krijgen (zie ook Tijd van 17 maart).