Advertentie
Advertentie

Provincies krijgen sleutelrol inregularisatie zonevreemde campings

(tijd) - De zowat 90 zonevreemde campings in Vlaanderen krijgen van minister van Toerisme Renaat Landuyt (SP) tot 30 juni 2003 tijd om zich volledig in orde te stellen met het Kampeerdecreet van 93. De provincies krijgen een centrale rol in de regularisatie. Dat staat in de overgangsregeling die de Vlaamse regering vrijdag goedkeurde. Campings in beschermde duinen kunnen niet gelegaliseerd worden.