Advertentie
Advertentie

Provincies krijgenopen taakstelling

(tijd) - De beleidstaken van de provincies worden toch niet in een beperkende lijst vastgelegd. Dat is woensdagavond gebleken op de installatievergadering van het politiek coördinatieteam voor het kerntakendebat. In dat team hebben vijf leden van de Vlaamse regering, vijf vertegenwoordigers van de provincies en zes vertegenwoordigers van de gemeenten zitting.Het kerntakendebat heeft tot doel te bepalen welke taken de overheid moet uitoefenen en op welk van de drie verkozen beleidsniveaus (Vlaamse overheid, provincie en gemeente) die taken het best worden uitgeoefend. De werkzaamheden moeten tegen de zomer uitmonden in een akkoord over een betere organisatie van het binnenlands bestuur in Vlaanderen.Het politiek coördinatieteam vergadert maandelijks. Na de kerstvakantie gaan negen sectorwerkgroepen aan de slag, telkens over het bevoegdheidsdomein van een van de negen vakministers van de Vlaamse regering. Een tiende werkgroep bekijkt de bestuurlijke organisatie. En er is een ambtelijk coördinatieteam, dat het politiek team en de werkgroepen ondersteunt.De Vlaamse regering deelde woensdagavond mee dat zij terugkomt van haar voornemen de provincies een gesloten taak te geven, met een exhaustief opgesomde lijst van beleidsitems. Binnen hun missie en kerntaken, heet het nu, kunnen de provincies zowel beleidsbepalende als beleidsuitvoerende taken hebben. MD