Provincies vragen snel slank provinciedecreet

(tijd) - De vijf Vlaamse provincies vragen dat het volgende Vlaams Parlement snel werk maakt van een provinciedecreet, dat deze legislatuur is blijven liggen. Met één verschil: de tekst moet een stuk minder details bevatten, zodat de provincies meer ruimte krijgen het overkoepelend lokaal beleid zelf in te vullen.