PS en Verhofstadt ruziën over Europese belasting

(tijd) - De regering pleegt al twee dagen druk overleg over twee zinnetjes in een zes pagina's tellende nota over Europese relance. Het Belgische standpunt moest de ruggengraat zijn voor interventies op diverse vakraden ter voorbereiding van de Europese lentetop van 22 en 23 maart in Brussel over groei en werkgelegenheid in Europa, de Lissabon-strategie in het Europese jargon.