PS-ministers volgen ruime interpretatie door Happart niet

BRUSSEL (tijd) - De PS-ministers gaan niet akkoord met de interpretatie die José Happart aan het akkoord over Voeren geeft. Volgens Happart mogen het Waalse gewest en de Franse gemeenschap in Voeren antennes oprichten. De regering stelt echter dat dit enkel kan op basis van een samenwerkingsakkoord. Inmidels werd in Voeren de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Na afloop kondigden de Vlamingen aan klacht in te dienen omdat er geen overeenstemming was over de datum van de eerste raadszitting.In de Kamer gaf premier Dehaene gisteren tijdens een woelig debat meer toelichting over het akkoord. Volgens Dehaene wordt de voogdij van de Limburgse goeverneur niet aangetast. Hij hoeft geen rekening te houden met het advies van het kollege van provinciegoeverneurs. Voorts stelde de premier dat het Waalse gewest en de Franse gemeenschap niet zo maar antennes in Voeren kunnen oprichten. Dit kan enkel op basis van een samenwerkingsakkoord. Dehaene bevestigde dat de PS-ministers deze mening delen. De PS-ministers zijn dus niet akkoord met de ruime interpretatie die José Happart aan het akkoord heeft gegeven. Tot op heden heeft PS-voorzitter Philippe Busquin trouwens steeds geweigerd te antwoorden op vragen daaromtrent.