Advertentie
Advertentie

PS start ultiem offensief voor federale zorgverzekering

BRUSSEL (tijd) - Terwijl CVP en SP proberen hun voorstellen voor een Vlaamse zorgverzekering op elkaar af te stemmen, ondernemen de Franstalige socialisten - bijna tegen beter weten in - een laatste poging de coalitiepartners te overreden tot een federaal initiatief. Spil van het PS-voorstel is het huidige stelsel van tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Voor de financiering wil de partij putten uit de opbrengst van de aanvullende crisisbelasting.Het idee een zorgverzekering in het leven te roepen, gaat al bijna een decennium mee. De idee is dat zo'n zorgverzekering, soms ook afhankelijkheidsverzekering genoemd, de niet-medische kosten moet dekken van mensen die zorgbehoevend zijn. Dat de zorgverzekering er nog steeds niet is, heeft veel te maken met de hoge kostprijs. Tweede reden is dat het dossier communautair zeer gevoelig ligt. Sommigen vrezen dat de afhankelijkheidsverzekering een breekijzer wordt voor de splitsing van de sociale zekerheid. De federale regering heeft een vinger in de pap via onder meer armoedebeleid en sociale zekerheid. De gemeenschappen kunnen in principe een zorgverzekering opzetten, door hun bevoegdheden inzake bijstand aan personen.