Advertentie
Advertentie

PS verhoogt druk om belastingen op lage lonen te verminderen

(tijd) - De Franstalige socialisten dringen er op aan dat de regering tijdens de begrotingscontrole geld vrijmaakt om, zoals de sociale partners vroegen, de belastingen op de laagste lonen maandelijks 1.000 frank (24,79 euro) te verlagen. Werkgevers en bonden stelden ruim een maand geleden in de Nationale Arbeidsraad (NAR) voor om zo'n belastingverlaging te laten gelden voor wie het wettelijk minimumloon van 45.000 frank (1.115,52 euro) verdient, of daar hoogstens een paar duizend frank boven of onder zit. Maar in zowel de CVP als de SP kreeg het voorstel tegenwind.