PS verzet zich tegen direkt afdwingbaar EMU-kader

Een interkabinettenwetgroep is gisteren met de bespreking begonnen van het wetsontwerp tot wijziging van de bijzondere wet van 1980. Dit wetsontwerp, dat opgesteld werd door de ministers van institutionele hervormingen, is nodig om de bevoegdheden van gemeenschappen en gewesten te kunnen uitbreiden. Naar verluidt verloopt de bespreking niet van een leien dakje. Er is vooreerst nog diskussie over in hoeverre het wetenschapsbeleid, het landbouwbeleid en het exportbeleid naar de gewesten zal worden overgeheveld. Voorts is er onenigheid over de definitie van bepaalde bevoegdheidspaketten en van de Ekonomische en Monetaire Unie (EMU). Bijkomend probleem hier is dat de PS zich tegen een direkt afdwingbaar kader voor de EMU verzet.