Advertentie
Advertentie

PSC biedt Milquet vice-voorzitterschap aan

(tijd) - PSC-voorzitter Charles-Ferdinand Nothomb heeft in een poging om tegemoet te komen aan de zware kritiek op zijn beleid, senator Joëlle Milquet officieel het vice-voorzitterschap van de partij aangeboden. Milquet wil de functie pas aanvaarden als ze de garantie krijgt werkelijk te kunnen wegen op het bestuur van de partij. Haar mentor, ex-partijvoorzitter Gérard Deprez, heeft intussen beloofd zijn hervormingsbeweging in de PSC te organiseren en daarbij de interne regels van de partij te eerbiedigen. De top van de PSC vergaderde gisteren een hele dag om een uitweg uit de impasse te zoeken waarin de partij onder het weinig dynamische voorzitterschap van Charles-Ferdinand Nothomb is verzeild geraakt. In de loop van de ochtend kwam de zogenaamde groep-Langendries bijeen, die half oktober opgericht was nadat voormalig partijvoorzitter Gérard Deprez had aangekondigd een hervormingsbeweging te willen oprichten. De groep-Langendries (waarin naast de voorzitter van de Kamer onder meer de PSC-ministers en -fractieleiders zitting hebben) had eerder al laten weten het andere idee dat Deprez naar voren bracht, de oprichting van een federatie PSC-PRL, totaal af te keuren. Zijn nieuwe 'beweging' mocht er eventueel wel komen, maar dan moest de ex-partijleider zich strikt aan de partijregels houden. Wat dat precies inhield, werd tijdens de vergadering van gisteren besproken. De beweging van Deprez moet op dezelfde wijze opereren als de al bestaande 'tendensen' in de partij, de 'Démocratie Chrétienne' van Philippe Maystadt en de 'Rassemblement du Centre' van Jean-Pierre Grafé. Basisregels zijn hierbij dat de bewegingen wel in de partij een eigen standpunt mogen formuleren maar dat niet naar buiten kunnen brengen, en dat er geen contact mag zijn met andere politieke partijen. Deprez is ingegaan op deze voorwaarden en kiest er daarmee (voorlopig) voor om van binnenuit te proberen de partij in beweging te krijgen.