PSC blijft moeilijk doen in werkgroepen

Tijdens de informele onderhandelingen bleef de PSC gisteren voor moeilijkheden zorgen. Bij de bespreking van het verslag van de werkgroep 'institutionele hervormingen' bleven de franstalige kristendemokraten op hun standpunt dat over elke bevoegdheid apart moet gesproken worden. Afgesproken werd dat informateur Dehaene een lijst zou opstellen van de exclusieve bevoegdheden die aan de gemeenschappen en gewesten moeten worden toevertrouwd en een lijst over de bevoegdheden die aan de nationale overheid zou behoren. Naar verluidt blijven de betrokken partijen een eerder afwachtende houding aannemen.