PSC pleit voor Duitstalig gewest

(tijd) - Albert Gehlen, de enige rechtstreeks verkozene van de Duitstaligen in het parlement, pleit in een interview met La Libre Belgique voor een aparte kiesomschrijving voor zijn regio. Dit is noodzaakelijk om in Kamer, Senaat en Waalse gewestraad een vertegenwoordiging van de Duitstaligen te waarborgen. Het PSC-kamerlid wil ook dat de Duitstalige gemeenschap bevoegdheden als leefmilieu, ruimtelijke ordening, sociale huisvesting en monumenten en landschappen van het Waalse gewest overneemt. De Duitstalige gemeenschap heeft volgens Gehlen een aparte identiteit en moet op termijn een volwaardig vierde gewest kunnen worden. Op provinciaal niveau zou de gemeenschap de bevoegdheden van de provincie Luik moeten uitoefenen.