Public relations krijgen digitaal jasje

Goede pr leidt vaak tot een verhoogde aandacht voor het bedrijf dat zijn relaties met het publiek verzorgt. Naarmate die aandacht groeit, dient ook de aandacht voor het pr-beleid toe te nemen in het bedrijf zelf. Voor veel bedrijven zijn public relations echter het zwakke broertje in de communicatiemix. Het lijkt een tamelijk wazig werktuig waar je weinig vat op krijgt omdat de menselijke factor er een zeer grote rol in speelt. Digitalisering van externe contacten kan de effectiviteit van pr wellicht vergroten.Karlien van de Velde