Advertentie
Advertentie

Publieke of particuliere kamer?

De kamers voor handel en nijverheid in ons land waren oorspronkelijk een overheidsinitiatief maar werden in de 19de eeuw geprivatiseerd, net als in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland en Frankrijk zijn het publiekrechtelijke instellingen. Is de keuze voor een kamer met publiekrechtelijk statuut niet te verkiezen als men wil wegen op het beleid?Moet zon keuze nog wel gemaakt worden?, repliceert Luc Luwel. De twee modellen groeien naar elkaar toe. Dat blijkt uit de congressen van Eurochambres, de Europese federatie van kamers voor handel en nijverheid. De manier waarop de kamers in de verschillende landen hun taken uitvoeren, verschilt niet veel. De kamers zijn overal de ideale draaischijven om de ondernemingen te betrekken bij het dienstenaanbod. Het is niet onze rol om luchthavens en industrieterreinen te beheren, zoals in Frankrijk nog gebeurt. De kamers vormen in de eerste plaats een wereldnetwerk met een ijzersterke merknaam en worden meer en meer betrokken bij het Europese beleid.Eurochambres kan volgens Luwel een uitstekende partner zijn voor de Europese Commissie. Zegt Luc Luwel: Net zoals vele andere overheden heeft de Europese Commissie het moeilijk om haar projecten verkocht te krijgen, zoals het JEV-project dat steun geeft aan Europese joint ventures. De samenwerking met de Europese werkgeversfederatie Unice kan beter. Eurochambres, dat in het najaar zijn congres houdt in Antwerpen, is goed geschikt voor deze internationale samenwerking.Enkele projecten die bijdragen tot een sterker Europees netwerk zijn Chamber Pass dat Vlaamse bedrijven in contact brengt met de werking van buitenlandse kamers, of het Salvatore-project dat de Kamer Antwerpen-Waasland en kamers uit drie Europese regios bijeenbrengt. Het zijn twee doelstelling-1-regios (Asturië in Spanje en het Duitse Brandenburg) en twee andere regios, Antwerpen en West-Midlands in Groot-Brittannië. Deze vier steden organiseren elk op hun beurt een bedrijvencontactdag. De eerste dag vond plaats in Antwerpen in december 2000, de tweede in mei 2001 in Oviedo, Asturië en de derde in mei 2002 in Potsdam, Brandenburg. KB