Advertentie
Advertentie

Publieke Vlaamse zorgverzekering in de steigers

(tijd) - Langdurig zorgbehoevende Vlamingen kunnen vanaf 1 januari 2000 zorgcheques krijgen om de kosten - of een deel ervan - van de niet-medische hulp- en dienstverlening te betalen. Dat verzekerden Guy Swennen (SP) en Sonja Becq (CVP), die namens hun fractie in het Vlaams Parlement een voorstel van decreet over de organisatie van de zorgverzekering hebben ingediend en dat woensdag op een persconferentie hebben toegelicht. Zowel ziekenfondsen als particuliere verzekeraars kunnen een zorgkas oprichten. Over de financiering van de zorgverzekering is niets concreet geregeld; het voorstel laat alle mogelijkheden open.Guy Swennen herinnerde er op de persconferentie aan, dat de verruiming van de sociale bescherming voor zorgbehoevende ouderen sinds 1985 op de agenda staat. Het debat kreeg een nieuwe impuls in 1997, toen de Vlaamse ministers Luc Martens en Wivina Demeester niet geheel gelijklopende plannen ontvouwden.