Punt achter faillissement Excelsior-Volksgazet gezet

(tijd) - Afgelopen donderdag is voor de Antwerpse rechtbank van koophandel het doek gevallen over het faillissement van de drukkerij Excelsior, waar de vroegere socialistische krant Volksgazet werd gedrukt. Na te gelde making van de nog beschikbare activa blijft er nog een respektabele put van bijna 392 miljoen over. Alleen de (socialistische) verzekeringsmaatschappij Sociale Voorzorg en de BBL die een hypoteek hadden op gebouwen en handelsfonds, krijgen financiële genoegdoening. De voormalige 217 werknemers van Excelsior alsmede RVA, RSZ en fiskus blijven volledig in de kou.