'Putsch' banken zint Eurotunnel niet

(tijd) - Het raamplan van de leidende banken over een schuldherschikking bij Eurotunnel, botst op felle kritiek van de kleine aandeelhouders. Ze worden gesteund door Patrick Ponsolle, co-voorzitter van de Frans-Britse groep. Vorige vrijdag raakte bekend dat alvast een deel van de banken 49 procent van Eurotunnel wil in ruil voor de kwijtschelding van ongeveer een vierde van de schulden- en intrestenlast.Een akkoord tussen Eurotunnel, banken en aandeelhouders over een definitieve schuldenherschikking is nog veraf. De controverse die tijdens het weekend ontstond, naar aanleiding van het bericht dat de banken 49 procent willen nemen in Eurotunnel, bewijst dat. Patrick Ponsolle, mede-voorzitter van Eurotunnel - Alastair Morton is zijn Britse pendant, had vorige maand op de jaarlijkse balanspersconfentie nog gezegd dat dergelijk akkoord ten vroegste einde juni rond zal zijn.