Puur natuur

Naast de nationale regering zijn ook de diverse executieven bezig met het opstellen van hun ontwerpbegroting voor volgend jaar. Het inkomstensysteem voor de deelgebieden is vastgelegd in de zogenaamde financieringswet en vormt een staaltje van budget engineering. Omdat de gemeenschappen en gewesten ook hun steentje moeten bijdragen in de sanering van de overheidsfinanciën, ontvangen zij voor de uitoefening van hun bevoegdheden minder dan wat de nationale regering hiervoor zelf uitgaf toen die bevoegdheden nog nationaal waren. Het grootste deel van wat zij minder ontvangen wordt achteraf door de nationale regering aan diezelfde deelgebieden evenwel terugbetaald.