PVV: "CVP heeft begroting van juli goedgekeurd'

(tijd) - Volgens PVV-voorzitter Guy Verhofstadt volstaat het niet om aan de begroting'93 zoals ze in juli werd goedgekeurd, voor 25 miljard fr. maatregelen toe te voegen. Nochtans is het dat wat de CVP nu wil. Volgens de PVV moet de hele begroting worden hermaakt en moeten maatregelen zoals de niet-indexering van de belastingschalen en inzake pensioensparen worden geschrapt. Dat het anders kan wordt in Ierland bewezen, zegt de PVV.