PVV doet mee aan gemeenschapsdialoog

(tijd) - De PVV zal op 22 april deelnemen aan de eerstvolgende vergadering van de dialoog tussen de gemeenschappen. De Vlaamse liberalen weigerden aan de eerste vergadering deel te nemen nadat de Franse gemeenschap haar plannen bekend maakte om ook de Brusselse Vlamingen te belasten. Het PVV-partijbureau stelde gisteren met tevredenheid vast dat "ze erin geslaagd is de betwiste belastingen te doen opschorten'. De PVV verzet zich echter tegen het kompromis-voorstel van premier Dehaene om de opbrengst over Vlamingen en Franstaligen te verdelen. Voor de liberalen kan er geen sprake van zijn dat de ene gemeenschap belastingen heft ten koste van de andere.