PVV heeft eigen voorstel fiskale hervorming

De Vlaamse liberalen hebben een eigen wetsvoorstel tot hervorming van de inkomstenbelastingen uitgewerkt. Dit voorstel vertrekt van het hervormingsplan dat door de rooms- blauwe regering van Martens VI was opgesteld. Het huidig voorstel gaat echter verder omdat andere Westerse landen eveneens drastische belastingverlagingen willen doorvoeren. De PVV wil uiteindelijk komen tot twee belastingschalen van 25 en 40 procent. Voor de partikulieren houdt het plan een netto-besparing van 118 miljard in.