PVV: konkurrentievermogen van bedrijven is in gevaar

BRUSSEL (tijd) - Het PVV-schaduwkabinet vraagt de onmiddellijke bijeenroeping van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). Volgens de Vlaamse liberalen heeft de regering door lastenverhogingen het konkurrentievermogen van de bedrijven in gevaar gebracht en moeten dringend maatregelen worden getroffen. Dit heeft PVV-voorzitter Verhofstadt gisteren gezegd. De bijeenroeping van de CRB is één van de zeven initiatieven die de liberalen willen nemen om de regering te dwingen tot het voeren van een herstelbeleid.