PVV: volgende regering moet begroting herschrijven

(tijd) - Volgens de PVV zal de begroting '92 na de verkiezingen volledig moeten worden herschreven. De totale inspanningen zullen dan (sociale zekerheid inbegrepen) 177 miljard fr. moeten bedragen in plaats van 100 miljard nu. Martens VIII heeft immers om elektorale redenen te optimistische uitgangspunten gehanteerd. De regeling voor de overdracht van het kijk- en luistergeld en de opcentiemen in Brussel zal de PVV aanvechten bij het Arbitragehof mocht de bijzondere wet daarover worden goedgekeurd. Bovendien wordt de wafelijzerpolitiek door de overdracht van het kijk- en luistergeld helemaal niet gestopt.