Pyrolyse reduceert huisvuil tot 3 procent van input

De technieken die gebruikt worden voor verbranding van huisvuil en industriële afvalstoffen, zijn de jongste jaren veel geëvolueerd. De uitdaging waarvoor de ingenieurs geplaatst worden is dubbel: vooreerst het huisvuil maximaal valoriseren en ten tweede zo weinig mogelijk restafval in de lucht, water en op het land nalaten. Daarbij moet zo'n installatie ook zo efficiënt mogelijk draaien. Kortom er is in Europa een strijd losgebarsten rond recyclagetechnieken via verbranding. Vlaanderen is daarbij een aandachtig toeschouwer, omdat de nood aan efficiënte verbrandingscapaciteit wellicht hier op korte termijn veel groter is dan in de rest van West-Europa.SIEMENS, Fabricom en Seghers Engineering werpen zich op als de belangrijkste spelers om Vlaanderen van de nodige verbrandingscapaciteit te voorzien met de eigen know how. Seghers Engineering haalde daarbij al een slag thuis, omdat ze de roosteroven heeft ontworpen die Indaver momenteel bouwt in Beveren. Daar wordt 200.000 ton capaciteit opgesteld, die wellicht volgend jaar operationeel zal worden.