Advertentie
Advertentie

Quaden: invloed verlaging rente niet overdrijven

(tijd) - Gouverneur Guy Quaden van de Nationale Bank sluit een renteverlaging door de Europese Centrale Bank niet uit. Maar hij relativeert het belang van een versoepeling van het monetair beleid voor de Europese economie. In een interview met De Standaard en Le Soir merkt Quaden op dat een renteverlaging een negatieve invloed heeft op het beschikbar inkomen van de gezinnen.Quaden stelt vast dat de rente in de voorbije maanden sterk daalde. Dit geldt zowel voor de rente op korte als die op lange termijn en zowel voor de nominale rente als de reële rente. De reële rente is gelijk aan de nominale rente min de inflatie.