Qualia zijn de sleutels voor ons brein

De Japanse fysicus en neurowetenschapper Ken Mogi publiceer-de in 98 The Qualia Manifesto dat qualia in het centrum zet van de wetenschappelijke en culturele bewegingen van de komende jaren. Het is een feit dat we de wereld waarnemen via verzamelingen van qualia. Qualia zijn dus cruciaal om de relatie tussen ons bewustzijn en onze hersenen te begrijpen, om een inzicht te krijgen in de informatieverwerking door ons brein.Marleen Wijnants