Raad handelsreklame samengesteld

(tijd) - Gemeenschapsminister van kultuur Patrick Dewael heeft de elf leden van de raad voor handelsreklame benoemd. De eerste opdracht van deze raad is het opstellen van een kode voor de handelsreklame op televisie die ter goedkeuring aan de Vlaamse executieve moet worden voorgelegd. Van de raad maken deel uit: Dirk Albrecht, auditeur bij de Raad van State, Willy De Roover, staatsraad bij de Raad van State, professor Boudewijn Bouckaert, hoogleraar aan de RU Gent, Lucien Janssens, direkteur van de hogere publiciteitsschool te Antwerpen, en professor Ballon, docent UFSIA en buitengewoon docent KU Leuven. Daarnaast duidde minister Dewael vier leden aan die voorgesteld werden door de Sociaal-Ekonomische Raad voor Vlaanderen (SERV). Het zijn André Peleman (ABVV), Eric Stevens (ACV), Marianne Thyssen (NCMV) en Bob Wezenbeek (VEV). Handelsrechters Raoul Vandereyt en Jef Vervaecke zijn eveneens lid van de raad voor handelsreklame.