Advertentie
Advertentie

Raad van bestuur BDBH blijft paritair samengesteld

(tijd) - De Kamer keurde donderdag een wetsontwerp goed waarbij de structuur van de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel (BDBH) wordt gewijzigd. De raad van bestuur wordt teruggebracht van 32 naar 24 leden, maar blijft paritair samengesteld. Vlaanderen heeft lange tijd geëist dat de raad van bestuur proportioneel volgens het aandeel van de gewesten in de export moest worden samengesteld. In het ontwerp is nu echter bepaald dat Vlaanderen, Brussel en Wallonië elk twee vertegenwoordigers mogen aanduiden voor de raad van bestuur.De samenwerking tussen de BDBH en de gewestelijke diensten voor buitenlandse handel is in de voorbije jaren sterk verbeterd, maar er bestond nog steeds onenigheid over de rol van de BDBH inzake exportbevordering. Buitenlandse handel is in 1993 weliswaar grotendeels naar de gewesten overgeheveld, maar de BDBH bleef nog deels bevoegd voor exportbevordering. Dat heeft in de voorbije jaren wel eens geleid tot overlappende initiatieven. Er was dus nood aan coördinatie om tot een meer doeltreffende bevordering van de buitenlandse handel te komen.