Raad van Bestuur BRTN

(tijd) - De Raad van Bestuur van de BRTN is gisteren voor de eerste maal in zijn nieuwe samenstelling bijeen geweest. Prof. Els Witte (SP) werd herkozen tot voorzitter en Petrus Thijs (CVP) tot ondervoorzitter. De vaste kommissie van de Raad van Bestuur zal bestaan uit Els Witte (SP), Petrus Thijs (CVP), Carla Galle (SP), Leo Pauwels (CVP) en Geert Versnick (PVV). Voor het eerst zit in de Raad ook een afgevaardigde van het Vlaams Blok, met name Jef Elbers. Hij deelde mee dat hij wil ijveren voor "een volksverbonden openbare omroep die respekt afdwingt en arbeidsvreugde uitstraalt' en voor het geven van voorrang voor de eigen Nederlandse kultuur.