Raad van Europa keurt resolutie-Nabholz goed

(tijd/belga) - De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa keurde gisteren de geamendeerde resolutie-Nabholz goed, waarin België opgeroepen wordt het Kaderverdrag van de Raad van Europa over de Bescherming van Nationale Minderheden te ratificeren. Volgens de resolutie dienen de Franstaligen in Vlaanderen en de Nederlandstaligen in het Franse taalgebied als een minderheid te worden beschouwd.