Raad van State erkent "groene' belangen in arrest

(tijd/belga) - In een arrest van 11 augustus heeft de Raad van State een aantal opvallende principiële uitspraken gedaan. Ze motiveert een schorsing van bouwvergunning voor de aanleg van een golfterrein in Waver met ronduit ekologische argumenten en op basis van schending van het gelijkheidsprincipe in art. 6 van de grondwet. Het direkt belang van een vereniging voor vogelbescherming en van de buren wordt daarbij erkend. Binnen de zes maanden komt er een oordeel over de grond van het geschil.