Raad van State geeft fiat voor eenheidsstruktuur

(belga) - Het advies van de raad van state bij het ontwerp van besluit op de organisatie van het secundair onderwijs bevat alleen technische opmerkingen. Dat heeft het kabinet van gemeenschapsminister voor onderwijs, Daniel Coens, meegedeeld. Het advies werd dinsdag aan de minister overgemaakt. Het ontwerp-besluit zal nu worden aangepast aan de opmerkingen van de raad van state, waarna het ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de Vlaamse regering.