Raad van State heeft nog veel vragen bij herstrukturering GIMV

(tijd) - In zijn advies over het ontwerpdekreet op de herstrukturering van het Vlaams ekonomisch overheidsinitiatief, met als spil de GIMV, vroeg de Raad van State meer duidelijkheid alvorens zich ten gronde te willen uitspreken. De Vlaamse regering ging daar niet op in en besliste vorige week het ontwerp ongewijzigd voor te leggen aan de Vlaamse raad.Het ontwerpdekreet moet, zoals bekend, de basis leggen voor een herstrukturering van de groep van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij (GIMV). Gimvindus en de Vlaamse Milieuholding worden van onder de paraplu van de GIMV gehaald. Dat geldt tevens voor de KS en de Limburgse Investeringsmaatschappij. De Limburgse publieke maatschappijen worden op hun beurt volledig geherstruktureerd, rond de nieuw opgerichte Limburgse Rekonversiemaatschappij (LRM). De hele operatie is een uitvloeisel van het parlementair onderzoek dat vorig jaar liep over de KS-affaire.