Raad van State heft schorsing Reyniers op

(tijd) - De Raad van State heeft de schorsing van hoofdkommissaris Frans Reyniers van de gerechtelijke politie van Brussel ongedaan gemaakt. Reyniers werd op 23 maart 1990 geschorst door het ministerie van justitie. Hij werd zelfs enkele weken in voorlopige hechtenis genomen op beschuldiging van valsheid in geschrifte en het korrumperen van ambtenaren. Het onderzoek is nog steeds niet afgerond. Volgens de Raad van State werden de rechten van de verdediging geschonden omdat Reyniers niet werd gehoord. Tevens was er een schijn van partijdigheid omdat een substituut die betrokken was bij de aanhouding van Reyniers, de minister ook advizeerde over de schorsing. Reyniers kan nu opnieuw aan de slag gaan. Volgens een woordvoerder van justitie kan er echter geen sprake zijn van "reïntegratie" in zijn oude dienst.